A MedPlaya Management Services som experts en gestió i comercialització hotelera, i el nostre objectiu és que els nostres clients maximitzin el potencial dels seus actius.

Per assolir aquest objectiu, oferim una gestió integral, professional i eficient, i fem servir mètodes innovadors que garanteixen un creixement sostingut i eficaç. Un dels mètodes més efectius que utilitzem al camp de la indústria hotelera és el Yield Management, i a continuació explorarem què és aquest concepte i quins són els avantatges que pot aportar al teu negoci.

 

El Yield Management al negoci hoteler: per què és important?

El Yield Management o gestió de rendiment és una estratègia de preus utilitzada a la indústria hotelera per maximitzar els ingressos mitjançant l’ajust de les tarifes de les habitacions en funció de l’oferta i la demanda. Aquesta estratègia de preus també es coneix com Revenue Management o gestió dingressos.

L’objectiu? Vendre cada habitació al preu més alt possible i mantenir una alta ocupació. En definitiva, augmentar els seus ingressos i rendibilitat.

El Yield Management implica analitzar dades com ara les tendències històriques de reserves, els preus de la competència i altres factors del mercat per determinar el preu òptim per a cada habitació. Els preus poden canviar diàriament i fins i tot per hora, segons les fluctuacions de la demanda.

En ajustar els preus de les habitacions i les vendes per reflectir la demanda, els hotels poden evitar el problema comú de la sobrevenda, que pot conduir a la pèrdua d’ingressos i a clients insatisfets. A més, el Yield Management també pot ajudar els hotels a identificar períodes d’alta i baixa demanda, cosa que els permet ajustar els nivells de personal i altres recursos en conseqüència.

 

El procés de MedPlaya Management Services per aplicar el Yield Management

MedPlaya Management Services confia en l’estratègia Yield Management per projectar els negocis que té en cartera per la seva competitivitat i bons resultats. Aquest mètode utilitza un enfocament sistemàtic que involucra l’anàlisi de dades, la previsió de la demanda i l’ajust de les tarifes de les habitacions segons les tendències del mercat.

La implementació d’aquesta estratègia permet:

 1. Analitzar dades històriques: Per identificar patrons i tendències en la demanda, com ara fluctuacions estacionals, taxes d’ocupació dels caps de setmana davant dels dies de setmana i la durada mitjana de l’estada.
 2. Monitorar les tendències del mercat: Estar atent als preus de la competència, esdeveniments de la indústria i d’altres factors que puguin afectar la demanda de l’hotel.
 3. Preveure la demanda: Usar l’anàlisi de dades i les tendències del mercat per preveure la demanda i així ajustar les tarifes de les habitacions per reflectir la demanda esperada.
 4. Utilitzar preus dinàmics: El fet d’ajustar les tarifes de les habitacions en temps real en funció de les fluctuacions de la demanda pot ajudar a maximitzar els ingressos durant períodes d’alta demanda.
 5. Oferir promocions estratègicament: Les promocions i descomptes ajuden a atraure clients durant períodes de baixa demanda, encara que cal evitar oferir descomptes durant períodes d’alta demanda.
 6. Optimitzar l’inventari d’habitacions: L’anàlisi de dades i la previsió de la demanda permetrà optimitzar l’inventari i assegurar que hi hagi la combinació adequada de tipus d’habitacions disponibles en el moment adequat.
 7. Utilitzar la tecnologia: El programari de gestió del rendiment i d’altres tecnologies ajuden a guanyar agilitat i maximitzar l’eficiència.

 

DUETTO RMS, l’eina clau de MedPlaya Management Services

Un sistema de Revenue Management és clau perquè els hotels maximitzin els ingressos de l’hotel i prenguin decisions basades en anàlisi de dades. Un bon RMS pot crear un inventari eficient sobre la disponibilitat de l’hotel, augmentar l’ADR i maximitzar-ne la rendibilitat. Una bona estratègia de RMS ajudarà els hotels a comprendre les dades històriques i futures, així com a conèixer la dinàmica del mercat i les condicions econòmiques que poden afectar la sensibilitat del preu dels hostes.

A MedPlaya Management Services utilitzem l’eina d’un dels millors proveïdors de Revenue Management (RMS) de la indústria hotelera: DUETTO. Aquest aplicatiu ens proporciona informació sobre la demanda, optimització de tarifes, gestió dels diferents segments amb què actualment treballem, així com informes i anàlisi de qualitat que s’integrin amb els diferents sistemes amb què treballem.

Comptar amb un RMS eficient pot ajudar a definir una estratègia de preus fiable, comprendre les tendències de la demanda i determinar els segments més rendibles per als hotels.

Els grups i el segment MICE representen una part important del negoci per a MedPlaya Hotels i amb la tecnologia de DUETTO podem controlar aquests segments i així realitzar una bona previsió de la demanda.

A més, amb la filosofia de DUETTO relacionada amb els preus dinàmics, podem optimitzar i augmentar l’ADR a nivell de tipologia d’habitació mitjançant les regles de preus. Aquesta estratègia suposa que podem establir preus basats en un inventari únic o la disponibilitat d’un altre tipus d’habitació, i això augmentarà l’ADR per a aquestes habitacions superiors.

Els paquets també són una excel·lent font de negoci i representen un dels segments més reservables a les destinacions turístiques. El model de regles de negoci de DUETTO permet als usuaris establir preus dinàmics per als paquets basats en la temporada i les condicions de demanda, cosa que permet que les tarifes fluctuïn en línia amb la demanda.

 

Gestionant estratègies de preus en vendre a agències de viatges en línia com Booking.com

Quan MedPlaya Management Services ven a agències de viatges en línia (OTAs, per les sigles en anglès) com Booking.com, també maneja les estratègies de preus usant una dinàmica que ajusta les tarifes de les habitacions en temps real segons la demanda del mercat.

Per manejar les estratègies de preus en vendre a OTAs, MedPlaya Management Services té en compte els punts següents:

 1. Comprendre les tarifes de comissió de l’OTA: Les tarifes de comissió poden variar significativament, i per això és molt important comprendre-les i ajustar les tarifes de les habitacions en conseqüència.
 2. Utilitzar preus dinàmics: Implementar una estratègia de preus dinàmics que ajusti les tarifes de les habitacions a temps real segons la demanda del mercat pot ajudar a maximitzar ingressos durant períodes d’alta demanda i evitar una fixació de preus massa baixos durant períodes de baixa demanda.
 3. Oferir tarifes exclusives: És convenient oferir promocions als clients que acudeixen a través de les OTA per incentivar les reserves i augmentar els ingressos.
 4. Optimitzar l’inventari d’habitacions: L’anàlisi de dades i la previsió de la demanda ajuda a optimitzar l’inventari d’habitacions, assegurant que hi hagi la combinació adequada de tipus d’habitacions disponible a les OTA en el moment adequat.
 5. Monitorar els preus de la competència: Estar atent als preus de la competència a les OTAs i ajustar les tarifes de les habitacions en conseqüència, per mantenir competitiu.
 6. Negociar les tarifes de comissió: És important negociar les tarifes de comissió amb les OTA per reduir costos i augmentar la rendibilitat.
 7. Aprofitar les analítiques de les OTAs: Les eines d’analítiques de les OTA permeten monitorar les tendències de reserves i ajustar les estratègies de preus en conseqüència.

Maximitzar els ingressos és crucial per als hotels, i la gestió del rendiment és l’estratègia clau per assolir aquest objectiu.

Amb l’estratègia Yield Management, a MedPlaya Management Services predim eficaçment la demanda i l’alineem amb l’oferta i els preus per trobar l’equilibri perfecte.

Si busques optimitzar el potencial del teu negoci, som aquí per ajudar-te. Contacta’ns per obtenir més informació i desbloquejar el potencial d’ingressos del vostre hotel gràcies a l’estratègia Yield Management!