Agustí Codina – Director General

Especialista en l’àmbit jurídic, amb més de 30 anys d’experiència en la direcció d’empreses, actualment s’ocupa de la direcció general i presidència del grup.

Eloi Fàbrega – Director d’IT

Especialista en desenvolupament tecnològic, amb més de 25 anys liderant equips tècnics, supervisa el desenvolupament de serveis tècnics i digitals

Lídia Aldeguer – Directora de Recursos Humans

Especialista en desenvolupament de persones i organització, amb més de 30 anys dirigint àrees de recursos humans, supervisa les àrees de gestió del talent i persones

Agustí Bosch – Director de Franquícies i Departament Jurídic-Mercantil

Especialista en el sector jurídic-mercantil, amb més de 30 anys d’experiència en empreses del sector serveis, supervisa la gestió dels processos jurídics i mercantils del grup

Roger Calafell – Director Comercial

Especialista en distribució comercial i màrqueting hoteler, amb més de 15 anys d’experiència implantant estratègies de Revenue Management, supervisa la gestió comercial i de màrqueting

Tomàs Codina – Director d’Expansió

Especialista en gestió financera, amb experiència en l’àrea d’operacions i compres, supervisa l’expansió i desenvolupament de la cadena

David Maldonado – Director Financer

Especialista en economia, amb més de 15 anys d’experiència en la direcció financera, supervisa les àrees financeres, de planificació i control de costos.

Gemma Saquero – Cap Compres

Especialista en compres, negociació i aprovisionament, amb més de 18 anys d’experiència en empreses de serveis, supervisa les compres corporatives del grup.

Jordi Avellí – Director d’Operacions

Especialista en operacions hoteleres, amb més de 20 anys d’experiència en gestió executiva, estratègica i comercial en cadenes hoteleres, supervisa la gestió d’operacions

Jonatan Laguna – Director de la Divisió Industrial

Especialista industrial, amb més de 20 anys d’experiència en la direcció d’empreses industrials, supervisa la gestió de l’àrea industrial del grup

Daniel Colomer – Director de Projectes

Especialista en desenvolupament de projectes, amb més de 20 anys d’experiència en empreses del sector de la construcció, supervisa l’organització i gestió de nous projectes hotelers en l’àmbit de reformes i noves instal·lacions.