Termes i Condicions del lloc web

Benvinguts al nostre lloc web. El fet de navegar per aquest lloc web suposa l’acceptació dels termes i condicions que s’exposen a continuació que, juntament amb la nostra política de privacitat, regeixen la vostra relació amb Med Playa vers aquest lloc web.
El terme ‘Med Playa’ o ‘nosaltres’ es refereix al propietari del lloc web amb domicili social MED PLAYA MANAGEMENT, SL Hotel Riudor, Avda. Mediterráneo, 45
03500-BENIDORM (Alacant)
El número de registre de l’empresa és  B17076886
Tom 1.597, Foli 58, Full A-21.313, Inscrip. 1ª
El terme ‘vosaltres’ es refereix a l’usuari o al visitant del nostre lloc web.
L’ús d’aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • El contingut de les pàgines d’aquest lloc web està destinat a finalitats informatives generals. Els continguts estan subjectes a canviar sense notificació.
  • Ni nosaltres ni cap tercera part aportem cap garantia pel que fa a la precisió, la puntualitat, l’actuació, la integritat o l’adequació de la informació i dels materials que es troben o s’ofereixen en aquest lloc web per a qualsevol finalitat particular. Accepteu que esteu informats del fet que aquesta informació i aquest material poden contenir imprecisions o errors i nosaltres excloem expressament qualsevol responsabilitat per qualsevol imprecisió o error fins al màxim punt permès per la llei.
  • L’ús que feu de qualsevol informació o material que apareguin en aquest lloc web és totalment responsabilitat vostra i, per tant, no en serem responsables. Serà responsabilitat vostra assegurar-vos que qualsevol producte, servei o informació disponibles a través d’aquest lloc web compleixin els requisits específics.
  • Aquest lloc web conté material que és propietat nostra o que està sota la nostra llicència. Aquest material inclou, però no està limitat a, el disseny, la maquetació, l’aspecte, l’aparença, i els gràfics. N’està prohibida la reproducció si no és de conformitat amb les condicions de drets d’autor que formen part d’aquests termes i condicions.
  • Totes les marques reproduïdes en aquest lloc web que no són propietat de l’operador o que no estan sota la seva llicència, estan autoritzades per aparèixer aquest lloc web.
  • L’ús no autoritzat d’aquest lloc web pot ser motiu de reclamació per danys i/o ser considerat un delicte.
  • De tant en tant, aquest lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web. Aquests enllaços es posen a la vostra disposició per ampliar-vos la informació. El fet que aparegui l’enllaç, no significa que aprovem el lloc(s) web. No tenim cap responsabilitat vers el contingut dels llocs web als quals podeu accedir mitjançant un enllaç del nostre lloc web.
  • No està permès crear un enllaç a aquest lloc web des d’un altre lloc web o document sense el consentiment previ per escrit de [nom de l’empresa].
  • L’ús que feu d’aquest lloc web i qualsevol conflicte que pugui sorgir-ne, estan subjectes a les lleis en vigor a l’estat espanyol.

 


Avís d’exempció de responsabilitat del lloc web

La informació que conté aquest lloc web només pretén ser una informació general. La informació la facilita Med Playa i, tot i que procurem mantenir la informació actualitzada i correcta, no garantim, de forma expressa o implícita, la integritat, la precisió, la fiabilitat, l’adequació o la disponibilitat respecte al lloc web o a la informació, els productes, els serveis, o els gràfics relacionats que conté el lloc web per a qualsevol finalitat. La confiança que dipositeu en aquesta informació, serà responsabilitat vostra.
En cap cas ens farem responsables de pèrdues o danys que incloguin, sense limitació, pèrdues o danys indirectes o immaterials, o qualsevol pèrdua o dany que sorgeixi de qualsevol pèrdua de dades o de beneficis que sorgeixin relacionats amb l’ús d’aquest lloc web.
A través d’aquest lloc web, podeu enllaçar amb altres llocs web que no estan sota el control de Med Playa. No tenim cap mena de control sobre la naturalesa, el contingut i la disponibilitat d’aquests llocs. La inclusió de qualsevol enllaç no necessàriament implica una recomanació o l’aprovació dels punts de vista que s’hi expressen.
Ens esforcem per mantenir el lloc web actualitzat i perquè funcioni amb fluïdesa. Això no obstant, Med Playa no es responsabilitza de la no disponibilitat temporal del lloc web a causa d’assumptes tècnics aliens a la seva voluntat.


TERMES I CONDICIONS PROGRAMA FIDELITAT AMIGO CARD- MEDPLAYA

1.      INTRODUCCIÓ

Les següents condicions regulen el programa de Fidelització Amigo Card pertanyent a MED PLATJA MANAGEMENT S.L

Les condicions detallades a continuació ens indiquen el funcionament del programa Amigo Card i podran consultar-se en tot moment a la pàgina web de MedPlaya Hotels, www.medplaya.com

El programa de fidelització Amigo Card disposa d’una targeta identificativa, targeta Amigo Card, que acreditarà al titular com a membre del programa Amigo Card. La targeta Amigo Card és propietat de MedPlaya.

Amb l’acceptació d’aquestes condicions, el Titular de la targeta Amigo Card declara tenir coneixement d’aquestes condicions i seran aplicades mentre figuri com a titular de la targeta Amigo Card.

Els avantatges del programa de fidelitat Amigo Card són aplicables a tots els hotels MedPlaya. Cada establiment ha de fixar els serveis inclosos en el programa Amigo Card i poden variar segons l’establiment.

MedPlaya es reserva el dret de modificar les presents condicions del programa Amigo Card.

 

2.      INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA AMIGO CARD

Podrà registrar-se al programa de fidelització Amigo Card qualsevol persona física major de 18 anys mitjançant l’emplenament del formulari de registre i acceptació de les condicions establertes. Les persones jurídiques queden excloses del programa Amigo Card.

Aquesta persona física passarà a ser el titular de la targeta Amigo Card. No s’acceptarà més d’un registre Amigo Card per persona. En cas d’efectuar més d’1 registre, MedPlaya es reserva el dret a rebutjar aquests registres.

La inscripció al programa Amigo Card pot efectuar-se a través dels diferents canals establerts. Els canals disponibles per poder registrar-se al programa de fidelització Amigo Card són els següents:

·         A la pàgina web www.medplaya.com omplint el formulari de registre en línia amb les seves dades personals i acceptant les condicions establertes. Els registres Amigo Card en línia rebran automàticament 20 punts de benvinguda al programa Amigo Card.

 

·         En els Hotels MedPlaya omplint formulari imprès que trobarà a la seva habitació, a recepció i en taulell “Loyalty-Fidelitat & Community Manager” i lliurant dit formulari a:

o   Personal de recepció

o   Persona responsable d’Amigo Card a l’hotel “Loyalty-Fidelidad & Community Manager”

o   Bústia “Amigo Card” que trobarà en el mostrador de “Loyalty-Fidelidad & Community Manager”.

La inscripció al programa Amigo Card és gratuïta. Cal disposar d’una adreça de correu electrònica per poder inscriure al programa Amigo Card. No s’acceptarà un mateix correu electrònic per a dos o més registres.

 

3.      TARGETA AMIGO CARD

La Targeta Amigo Card identifica la persona titular inscrita al programa de fidelització Amigo Card. A la targeta Amigo Card figura el nom complet del titular i el número d’identificació MedPlaya (ID MedPlaya).

La targeta Amigo Card està disponible en format físic i en format digital.

Un cop finalitzat el procés d’inscripció al programa Amigo Card, el titular de la targeta Amigo Card rebrà un correu electrònic de benvinguda amb la targeta Amigo Card virtual en un arxiu adjunt.

Així mateix, el titular de la targeta Amigo Card rebrà la targeta física en el seu domicili en un període de 4-6 setmanes a partir de la data inscripció.

La targeta Amigo Card és personal i intransferible.

 

4.      BENEFICIS AMIGO CARD

El titular de la targeta Amigo Card podrà gaudir de tots els avantatges del programa Amigo Card en tots els hotels MedPlaya. Els beneficis són els següents:

a)      Descompte addicional sobre la seva reserva canviant els seus punts. Exclusiu per reserves efectuades a través de la nostra pàgina www.medplaya.com, el nostre Centre d’Atenció al Client o bé en els nostres hotels MedPlaya i acceptant la política de Cancel·lació gratuïta.

b)      Bescanvi de punts per serveis/regals gratis en qualsevol dels nostres hotels MedPlaya. Consulti els serveis/regals disponibles a la seva arribada a l’hotel. Aquests serveis/regals poden variar segons l’establiment.

c)      Check-in més ràpid presentant la targeta Amigo Card física o virtual a la seva arribada.

d)      Promocions exclusives i descomptes addicionals per als clients registrats a Amigo Card.

 

4.1  PUNTS

 

Els punts Amigo Card equivalen a un valor de 0,5 € en cas d’efectuar bescanvi de punts per descompte en la factura. Aquest valor serà exclusiu per al bescanvi de punts per descompte en factura i s’aplicarà únicament a les reserves efectuades a través de la nostra pàgina www.medplaya.com, el nostre Centre d’Atenció al Client o bé en els nostres hotels MedPlaya i acceptant la Política de Cancel·lació gratuïta.

Les reserves efectuades a través de la nostra pàgina www.medplaya.com, el nostre Centre d’Atenció al Client o bé en els nostres hotels MedPlaya amb Política de Cancel·lació no reemborsable queden excloses del bescanvi de punts per descompte en factura.

Els serveis/regals inclosos en el programa Amigo Card i el seu valor en punts Amigo Card es trobaran detallats a cada hotel MedPlaya. Els serveis/regals no especificats en el programa Amigo Card quedaran exclosos del programa.

Els punts no són transferibles entre titulars Amigo Card ni es poden canviar per diners.

Els punts Amigo Card tenen una validesa de 2 anys des de la data d’obtenció.

4.2  OBTENCIÓ DE PUNTS

 

Si us plau presenti la seva targeta Amigo Card física o virtual al check-in per assignar els punts corresponents a la seva estada al seu compte Amigo Card. Aquesta assignació s’efectua automàticament durant el check-in i mai es realitzarà amb antelació a la seva arribada a l’hotel.

El titular de la targeta Amigo Card obtindrà punts mitjançant les següents vies:

 

a)      Per cada estada en els hotels MedPlaya.

Aquesta condició és aplicable a tots els canals de reserva. S’atorgaran els següents punts:

 

o   1ª a 5ª estada:                       20 punts Amigo Card per estada

o   6ª a 10ª estada:                      35 punts Amigo Card per estada

o   11ª a 15ª estada:                    50 punts Amigo Card per estada

o   Més de 15 estades:                60 punts Amigo Card per estada

 

Les estades es compten en global per a tots els hotels MedPlaya i computaran a partir de la data de registre al programa de fidelització Amigo Card.

No es considera una nova estada dues reserves consecutives del mateix client i per tant no rebrà punts per estada nova.

 

b)     Per a les reserves efectuades a través de les següents vies:

 

i.            www.medplaya.com

ii.            Centre d’Atenció al Client MedPlaya

iii.            Hotels MedPlaya.

En el check-in s’atorgarà automàticament l’equivalent al 8% de l’import total de l’estada en punts Amigo Card. Els serveis extres associats a la seva reserva queden exclosos d’aquesta condició.

Les reserves efectuades a través d’altres canals de distribució queden excloses d’aquesta condició (b).

El titular de la targeta Amigo Card rebrà punts per estada i per reserva simultàniament si compleix amb les condicions detallades prèviament.

 

4.3.            CONDICIONS OBTENCIÓ PUNTS

 

o   En cas que el titular de la targeta Amigo Card hagi efectuat diverses reserves, únicament rebrà els punts Amigo Card generats per l’import corresponent a l’habitació en la qual està registrat.

o   En cas que el titular de la targeta Amigo Card efectuï el pagament de diverses reserves no implicarà el dret a obtenir més punts.

o   En cas que en una mateixa habitació s’allotgi més d’un hoste registrat al programa Amigo Card, s’atorgaran els punts Amigo Card generats a un únic titular.

o   En cas de modificar la seva reserva durant la seva estada, MedPlaya es reserva el dret a revisar i modificar l’assignació de punts Amigo Card prèvia a la seva modificació per servei.

o   L’assignació de punts a un titular de la targeta Amigo Card s’efectuarà independentment de la persona que hagi efectuat el pagament de la reserva.

 

5.      BESCANVI PUNTS AMIGO CARD

És imprescindible presentar la targeta Amigo Card (física o virtual) a recepció o la persona responsable del programa Amigo Card per canviar els seus punts per descomptes i/o serveis durant la seva estada.

 

a)      BESCANVI PUNTS PER SERVEIS/REGALS

Pot sol·licitar el bescanvi de punts per serveis/regals a recepció o bé al taulell de la persona responsable Amigo Card “Loyalty-Fidelitat & Community Manager” presentant la targeta Amigo Card.

Recepció o la persona responsable Amigo Card emetrà un val/voucher amb el servei/ regal sol·licitat i així mateix es procedirà a efectuar l’abonament dels punts corresponents al seu compte Amigo Card. El titular de la targeta Amigo Card lliurarà el val/voucher al departament que presta el servei per fer efectiu el bescanvi.

Els vals/voucher emesos durant la seva estada caduquen en finalitzar la seva estada.

Consulteu a recepció o al taulell “Loyalty-Fidelitat & Community Manager” els serveis/regals disponibles per a bescanviar per punts Amigo Card. Aquests serveis/regals poden variar segons l’establiment.

Només s’admetrà bescanvi de punts per serveis addicionals a l’habitació si el titular de la targeta Amigo Card figura com allotjat a l’habitació.

 

b)      BESCANVI PUNTS PER DESCOMPTE EN ALLOTJAMENT

El titular de la targeta Amigo Card pot sol·licitar el bescanvi de punts per descompte en allotjament al check-in o bé abans de la seva arribada a l’hotel.

El bescanvi de punts per descompte en allotjament s’aplicarà exclusivament en les reserves efectuades a través de www.medplaya.com, Centre d’Atenció al Client MedPlaya o als nostres hotels MedPlaya i acceptant la Política de cancel·lació Gratuïta. Aquest descompte serà aplicable sobre l’import corresponent a allotjament i règim alimentari i queden exempts els serveis addicionals.

Cada punt Amigo Card tindrà un valor de 0,5 € aplicable exclusivament en el bescanvi de punts per descompte en allotjament.

Les reserves efectuades a través d’altres canals o bé les realitzades a www.medplaya.com, Centre d’Atenció al Client MedPlaya o als nostres hotels MedPlaya amb Política de cancel·lació No Reembolsable queden excloses del bescanvi de punts per descompte en allotjament.

En cas que el titular de la targeta Amigo Card hagi efectuat diverses reserves, el bescanvi de punts per descompte en allotjament només és aplicable a l’habitació on el titular de la targeta Amigo Card hagi estat registrat.

L’import corresponent a les Taxes i impostos queden exempts de bescanvi per punts.

6.      MEDPLAYA.COM – AMIGO CARD

Un cop finalitzada la inscripció al programa Amigo Card, el titular podrà accedir a la seva àrea privada Amigo Card a www.medplaya.com, prèvia identificació mitjançant el seu email o el seu núm. identificació MedPlaya (ID MedPlaya) i la contrasenya.

A través de l’àrea privada Amigo Card vostè podrà realitzar les següents accions:

–          Consultar el detall de moviments dels seus punts Amigo Card del seu compte, així com veure el saldo disponible de punts.

–          Revisar i actualitzar les seves dades personals.

–          Veure el seu historial de reserves i realitzar noves reserves més àgilment

–          Modificar la configuració d’accés privat a Amigo Card

A www.medplaya.com disposa de l’apartat d’Ajuda on pot posar-se en contacte amb nosaltres en tot moment a través del formulari de contacte o bé per email a contact@medplaya.com

 

7.      CANCEL·LACIÓ AMIGO CARD

La participació al programa Amigo Card podrà cancel·lar-se pels següents motius:

–          L’usuari pot en qualsevol moment sol·licitar la cancel·lació de la participació al programa Amigo Card mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a contact@medplaya.com

–          La revocació del consentiment sobre el tractament de les seves dades personals implicarà l’exclusió automàtica del programa AMIGO CARD

–          MedPlaya Management es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament el titular de la targeta Amigo Card en els següents casos:

1.      Ús indegut de la targeta Amigo Card.

2.      Incompliment dels Termes i Condicions acceptats en el registre al programa.

3.      Comportament inadequat a l’hotel.

4.      Detecció de dades incorrectes en el seu registre al programa Amigo Card

5.      Per defunció del titular de la targeta Amigo Card.

6.      En cas de no tenir moviment de punts en el seu compte Amigo Card o reserves en els últims 5 anys.

 

8.      POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES – PRIVACITAT

 

En omplir la sol·licitud d’inscripció en el programa AMIGO CARD, l’usuari accepta i autoritza a MED PLAYA MANAGEMENT, SL a utilitzar i tractar les dades personals subministrades per a les finalitats pròpies del programa de fidelització dels clients del grup MED PLAYA, com és la millora de la relació comercial amb el client i la realització de les ofertes personalitzades.

 

Així mateix que per a la correcta execució del programa les seves dades personals seran cedides a empreses del grup MED PLAYA per a les finalitats anteriorment descrites.

 

Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per a identificar-lo com a usuari del programa i donar-li accés a les diferents funcionalitats i serveis que estan a la pròpia disposició dels usuaris registrats en el programa.

 

L’usuari pot en qualsevol moment revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades personals a través de l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@medplaya.com. Tot i que la revocació del consentiment implicarà l’exclusió del client del programa AMIGO CARD.