En un moment tan crucial com el que estem vivint, les decisions estratègiques que prenen les empreses hoteleres i les mesures de seguretat que implementen juguen un paper fonamental en la percepció dels seus clients. L’expansió de la Covid-19 ha posat el benestar i la seguretat dels professionals i els clients en joc, i és tot un repte mantenir les activitats sense posar ningú en risc. Per aquesta raó, és responsabilitat de l’empresa trobar un equilibri i que aquest s’ajusti a les exigències que la situació requereix. A continuació us expliquem quines són aquestes mesures bàsiques i com implementar-les satisfactòriament des de la perspectiva de recursos humans. 

 

  • En primer lloc, cal establir un canal de comunicació directe i específic amb la plantilla per a la resolució de dubtes i anar-los informant sobre situacions rellevants pel funcionament de l’empresa, com ara el pla d’acció i el seu estat en cada moment. En línia amb això, és essencial establir protocols que es basin en els consells de les autoritats locals i nacionals. 

 

  • Un altre punt indispensable és cooperar amb els diferents departaments per portar un registre de l’estat de salut de tot el personal i actualitzar-lo amb regularitat, i sobretot tenir presents quines són les persones de risc (personal vulnerable), i garantir la seva seguretat mitjançant mesures com ara la distància entre treballador i treballador, i la distribució d’equips de protecció individual. 

 

  • En relació amb el requisit anterior, és necessari també identificar els riscos en el lloc de treball i reforçar les mesures de seguretat i salut si la situació ho requereix. 

 

  • També resulta primordial establir un mecanisme de comunicació fluida amb la plantilla a tots els nivells durant la Covid-19, captar ràpidament les necessitats de l’equip, coordinar els recursos per tornar als ritmes de treballs normals; i garantir la salut física i mental de la plantilla.

 

  • D’altra banda, cal facilitar la reincorporació dels treballadors i treballadores a la feina a través d’un protocol que inclogui una formació en mesures preventives de la Covid-19, una en línia i bàsica amb continguts generals, i una presencial i més específica que ressalti les mesures d’actuació i procediments relacionats amb cada lloc de treball i les normes de reobertura establerts a cada centre. 

 

  • Tanmateix, s’han de realitzar també tests de Covid-19, posar mesures preventives en la mobilitat de casa al centre de treball, en la seva entrada i en la seva sortida, s’han de senyalitzar les zones de risc amb cartells de consells preventius, adequar els llocs de treball, reduir aforaments, netejar, desinfectar, ventilar i gestionar adequadament els residus, i posar especificacions sobre com s’han de fer servir les àrees comunes (lavabos, vestuaris, menjadors, aules de reunions, etc.) i els equips de protecció individual (guants, mascaretes, gels hidroalcohòlics). 

 

  • Finalment, cal informar la plantilla sobre com procedir en el cas que apareguin símptomes, com identificar-los i com comunicar-se amb l’empresa en aquests casos. I optar per altres sistemes d’organització del treball com ara el teletreball si la situació ho permet. 

 

Medplaya Management Services s’especialitza a gestionar establiments hotelers, oferint un servei personalitzat i adaptat a les seves necessitats i requisits, i garantint un assessorament que comprengui totes les esferes, ajudant-vos a afrontar qualsevol mena de repte prioritzant la seguretat dels seus equips i clients. Contacta amb nosaltres per a més informació.